Få professionel hjælp til rottebekæmpelse

27 august 2020
Lotte Hindsberg

Som husejer er det dit ansvar at sikre at der ikke er rotter på din grund og hvis du finder eller har mistanke om rotter at kontakte kommunen, som så vil sende en skadedyrsbekæmper. Det er gratis at kontakte kommunen og få en rottebekæmper ud. Det kan f.eks. være en rottebekæmper i Ringsted. 

Rotter er et skadedyr der formere sig hurtigt. 2 rotter kan på 2 måneder nemt blive til 400. Samtidig medbringer de sygdomme til mennesker, hvilke er en af årsagerne til at de skal bekæmpes, for at sikre vores almene sundhedstilstand. 

Kloakker og rotter

Vores kloaksystem er et af de steder hvor rotterne ofte opholder sig. Har du mistanke om at du har rotter eller hvis der begynder at lugte af kloak, du er ikke i tvivl hvis det sker, skal du kontakte din lokale kloakmester.

Han vil så foretage en TV-inspektion af din kloak og hvis det viser sig at det er stoppet eller at der er et hul, hvor evt. rotter kan trænge ind, kan han tætne det. Det er samtidig også muligt at få sat et filter på den del af kloakken der fører op til huset, så rotter ikke kan komme ind den vej.

Undgå at gør det attraktivt for rotterne

Der er flere ting du selv kan gøre for at gøre det mindre attraktivt for rotterne at flytte ind. Du kan sikre dig at der ikke ligger nedfaldsfrugter på din grund eller du ikke smider madrester på komposten. Mørke fugtige kroge er også noget rotter elsker til reddebygning så ingen gamle halvtørre stykker træ. 

Gå dit hus igennem og få det rottesikret. Selv det mest lille og ubetydelige hul skal tætnes. Hvis du er uheldig at få rotter indendørs kan de ødelægge alt din mad, men også alle dine elinstallationer med risiko for brand til følge.

Flere Nyheder